Algemene doelstelling

De algemene doelstelling van kinderopvang ‘t Blocky is het bieden van kwalitatief hoogwaardige dagopvang, aan kinderen, in de leeftijdscategorie vanaf acht weken tot zes jaar, van werkende ouders/verzorgers. Veiligheid, geborgenheid en vertrouwen zijn de basisvoorwaarden bij het opvangen en begeleiden van jonge kinderen.