Activiteiten

Dagopvang 0-4 jaar

Het is van belang om naast het vrij spel met de kinderen activiteiten te doen zoals: kringspelletjes, voorlezen, samen zingen, verjaardagen vieren, knutselen, maar ook naar elkaar luisteren en zelf iets vertellen. Daarnaast zijn er thema activiteiten rond jaarfeesten als Sinterklaas, Kerst, Pasen.

Eventuele andere thema’s:

  • ik en mijn familie
  • mijn huis
  • kunst
  • eten en drinken
  • op vakantie
  • wat trek ik aan
  • ziek en gezond
  • groot en klein

Werken met thema’s / Blockys

Met de Blockys willen we de kinderen verrijken in hun ontwikkeling. Dit doen we door allerlei activiteiten, materialen en de omgeving aan te passen aan de hand van de thema’s. Elk thema heeft diverse activiteiten die bij de ontwikkeling passen en ontwikkelingsgebieden stimuleren.

Tijdens deze activiteiten wordt er gezongen, voorgelezen en gepraat over zo'n onderwerp. De inbreng van het kind is belangrijk om te kunnen zien hoe ver het is in zijn/haar ontwikkeling. Het samenspel bevordert de sociale ontwikkeling. Kinderen die moeite hebben met spelen of snel zijn afgeleid, kunnen door het samenspelen meer aandacht krijgen voor de activiteit en leren daardoor langer en geconcentreerder bezig te zijn.

Naschoolse opvang 4-6 jaar

Na een lange schooldag is het belangrijk dat de kleuters niet het idee krijgen dat ze van alles moeten. Het gaat tenslotte om de vrije tijd van kinderen. Toch vinden wij als team belangrijk dat er naast vrij te spelen er interessante en op de leeftijd afgestemde activiteiten zijn. Bij het aanbieden van activiteiten kan je denken aan losse activiteiten of aan activiteiten die verbonden zijn aan een bepaald thema of project. Bij beide vormen spelen inspiratie, motivatie en stimulatie een essentiële rol.

Bij ’t Blocky streven we er naar steeds meer te werken rondom thema’s en projecten. Het werken met thema’s leent zich ervoor om spelenderwijs dingen te leren, door het aanbod van verschillende werkvormen en zo persoonlijke competenties te verwerven.

Behalve het centrale lokaal beneden van de verticale groep (2-6 jaar) hebben we een lokaal boven die voldoende ruimte bied voor oudere kinderen (4-6 jaar) om samen met hun leeftijdsgenoten te spelen of juist even alleen. Het vormt daarom ook geen belemmering op het gebied van emotionele veiligheid.