Groepen

Kinderopvang ’t Blocky heeft twee stamgroepen: een babygroep en verticale groep. Voor de kinderen die 4 jaar worden en naar school moeten  is het mogelijk om nog bij ons op de groep te blijven voor buitenschoolse opvang. Onder schooltijd is het een peuter groep (max 10 kindjes) en na school tijd  komen de kleuters tot 6 jaar er bij (max 6 kindjes).

In de babygroep worden maximaal 12 kinderen per dag opgevangen in de leeftijd van 0-2 jaar, onder begeleiding van twee of drie pedagogische medewerkers. De dagindeling van de baby's wordt zoveel mogelijk aangepast aan de dagindeling die de ouders thuis hanteren. Als de kinderen de leeftijd van twee jaar bereikt hebben, stromen ze door naar de verticale groep.

In de verticale groep worden maximaal 16 kinderen per dag opgevangen in de leeftijd van 2-6 jaar, onder begeleiding van twee of drie pedagogische medewerkers. De verticale groep  is een groep waarin zowel peuters als kleuters aanwezig zijn. De inzet van het aantal pedagogische medewerkers wordt bepaald aan de hand van de leidster/kind ratio.

’t Blocky is zodanig ingericht dat de kinderen van babygroep (0-2 jaar) en verticale groep (2-6 jaar), op de begane grond, elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan zijn in de eigen of aangrenzende groepsruimte, doordat de deur tussen twee groepsruimtes letterlijk wordt open gezet. De speelruimte wordt vergroot en biedt meer mogelijkheid om andere vriendjes of broertjes/zusjes uit een andere groep te ontmoeten en andere speelgoed te ontdekken. Vooral de baby’s krijgen een bewegingsruimte met de nieuwe uitdaging en nieuwe materialen.

Het uitbreiden van speelruimte, spelaanbod en leefruimte vergroot de onderlinge contacten tussen de kinderen, geeft vertrouwen in de hele locatie en het gevoel van ‘samen zijn’!