Muurschildering

Kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
Buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 6 jaar

Kinderopvang ’t Blocky is een kleinschalige kinderopvang en is gevestigd in een modern gebouw. In het najaar 2013 werd het pand van de kinderopvang ’t Blocky grondig verbouwd. Het gebouw waarin de kinderopvang is gehuisvest, staat in een kindvriendelijke wijk en is begrenzend met de Sint Jozef basisschool in Wateringen.

’t Blocky biedt ruimte voor kinderen van 0 tot 6 jaar:

  • één babygroep (0-2 jaar)  voor maximaal 12 kinderen
  • één verticale groep (2-6 jaar) voor maximaal  16 kinderen.

Dit is gecombineerde peuter-kleuter groep. Tussen 7.30 uur en 18.30 uur spelen hier 10 peuters (2-4 jaar). Na schooltijd om 15.30 uur komen er ook nog 6 kleuters (4-6 jaar) uit St. Jozefschool spelen.

 

Iedere voltallige groep wordt begeleid door twee of drie gediplomeerde pedagogische medewerkers. De inzet van het aantal pedagogische medewerkers wordt bepaald aan de hand van de leidster/kind-ratio.

Ontbijt

Goed ontbijten is voor iedereen van belang, maar zeker voor kinderen. Vooral een goed ontbijt dat bestaat uit brood.. lees verder

Elke dag om half twaalf zet de groepsleidster een warme maaltijd op tafel. Ze houdt bij het koken rekening... lees verder

Warme maaltijd
Peuterdans

Op speelse wijze leren zij luisteren en bewegen op muziek, leren zij nieuwe woorden en begrippen... lees verder