Dagindeling

Tijd Activiteit
7.30 - 9.00 uur Binnenkomst van de kinderen
8.00 - 8.15 uur Ontbijten
8.45 – 9.30 uur Vrijspelen
9.30 uur Koekje eten en drinken
10.00 uur Verschonen/ wc ronde
10.15 – 11.20 uur Vrijspelen/activiteit/buitenspelen
11.30 uur Warm eten
12.15 uur Verschonen/ wc ronde
12.30 uur Kinderen gaan naar bed
14.00/14.30 uur Kinderen uit bed
15.00 uur Fruit eten en drinken
15.30 – 17.00 uur Vrijspelen/ activiteit/ buitenspelen
17.00 uur Cracker eten en drinken
17.00/18.30 uur Ophalen