Algemeen

Kinderopvang ’t Blocky biedt ruimte voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De kinderen worden opgevangen in drie groepen:

  • babygroep (van 0 jaar tot 2 jaar) voor maximaal 12 kinderen
  • verticale groep (van 0 jaar tot 4 jaar) voor maximaal 16 kinderen
  • peuter/kleuter groep (van 2 jaar tot 4 jaar) voor maximaal 14 kinderen

Iedere voltallige groep wordt begeleid door twee of drie gediplomeerde pedagogische medewerkers. De inzet van het aantal pedagogische medewerkers wordt bepaald aan de hand van leidster/kind-ratio.

Kinderopvang ’t Blocky is 52 weken per jaar geopend, van 7.30 tot 18.30 uur

Sluitingsdagen kinderopvang ’t Blocky 2021

1 januari (vrijdag) Nieuwjaarsdag
5 april (maandag) Tweede paasdag
27 april (dinsdag) Koningsdag
3 mei (donderdag) Hemelvaartsdag
14 mei (vrijdag) collectieve sluitingsdag van ‘t Blocky
24 mei (maandag) Tweede pinksterdag
24 december (vrijdag) collectieve sluitingsdag vanaf 16:00 uur
31 december (vrijdag)  collectieve sluitingsdag vanaf 16:00 uur