Algemeen

Kinderopvang ’t Blocky biedt ruimte voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De kinderen worden opgevangen in drie groepen:

  • babygroep (van 0 jaar tot 2 jaar) voor maximaal 12 kinderen
  • verticale groep (van 0 jaar tot 4 jaar) voor maximaal 16 kinderen
  • peuter/kleuter groep (van 2 jaar tot 4 jaar) voor maximaal 14 kinderen

Iedere voltallige groep wordt begeleid door twee of drie gediplomeerde pedagogische medewerkers. De inzet van het aantal pedagogische medewerkers wordt bepaald aan de hand van leidster/kind-ratio.

Kinderopvang ’t Blocky is 52 weken per jaar geopend, van 7.30 tot 18.30 uur

Sluitingsdagen kinderopvang ’t Blocky 2022

18 april (maandag) Tweede paasdag
27 april (woensdag) Koningsdag
26 mei (donderdag) Hemelvaartsdag
27 mei (vrijdag) collectieve sluitingsdag van 't Blocky
6 juni (maandag) Tweede pinksterdag
5 december (maandag) collectieve sluitingsdag vanaf 17:00 uur
26 december (maandag) Tweede kerstdag