Algemeen

Kinderopvang ’t Blocky biedt ruimte voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De kinderen worden opgevangen in drie groepen:

  • babygroep (van ca 10 weken tot 2 jaar) voor maximaal 12 kinderen
  • verticale groep (van 1,5 jaar tot 3 jaar) voor maximaal 16 kinderen
  • peuter/kleuter groep (van 2,5 jaar tot 4 jaar) voor maximaal 14 kinderen

Iedere voltallige groep wordt begeleid door twee of drie gediplomeerde pedagogische medewerkers. De inzet van het aantal pedagogische medewerkers wordt bepaald aan de hand van leidster/kind-ratio.

Kinderopvang ’t Blocky is 52 weken per jaar geopend, van 7.30 tot 18.30 uur behalve nationale feestdagen: Koningsdag, Bevrijdingsdag, Pasen, Kerstdagen.