Algemeen

Kinderopvang ’t Blocky biedt ruimte voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

De kinderen worden opgevangen in drie groepen:

  • babygroep (van 0 jaar tot 2 jaar) voor maximaal 12 kinderen
  • verticale groep (van 0 jaar tot 4 jaar) voor maximaal 16 kinderen
  • peuter/kleuter groep (van 2 jaar tot 4 jaar) voor maximaal 14 kinderen

Iedere voltallige groep wordt begeleid door twee of drie gediplomeerde pedagogische medewerkers. De inzet van het aantal pedagogische medewerkers wordt bepaald aan de hand van leidster/kind-ratio.

Kinderopvang ’t Blocky is 52 weken per jaar geopend, van 7.30 tot 18.30 uur

Sluitingsdagen kinderopvang ’t Blocky 2024

1 januari (maandag) Nieuwjaarsdag
1 april (maandag) Tweede paasdag
9 mei (donderdag) Hemelvaartsdag
10 mei (vrijdag) collectieve sluitingsdag van 't Blocky
20 mei (maandag) Tweede pinksterdag
5 december (donderdag) collectieve sluitingsdag vanaf 17:00 uur
25 december (woensdag) Eerste kerstdag
26 december (donderdag) Tweede kerstdag