Veiligheid en gezondheid

Kinderopvang 't Blocky besteedt veel aandacht aan veiligheid en gezondheid. Wij beschikken over het beleid “Veiligheid en gezondheid’ en over de noodzakelijke gemeentelijke vergunningen.

Hierdoor is de kwaliteit en veiligheid gegarandeerd door GGD en brandweer. Zij controleren ons voortdurend.

Er wordt gewerkt volgens diverse protocollen en werkinstructies. Hierin staan onder andere afspraken rondom veilig slapen, hygiëne, voeding, ziekte en buiten spelen beschreven.

Volgens de Wet Kinderopvang wordt door de GGD jaarlijks een controle uitgevoerd. Het inspectierapport vindt u onder downloads.

Wij voldoen aan het vierogenbeleid, dat wil zeggen dat er altijd een andere volwassenen meekijkt of –luistert. Het vierogenbeleid staat beschreven in het Beleid Veiligheid en Gezondheid.

Ziek zijn

Wanneer het kind ziek is of zich ziek voelt bellen we de ouders om te overleggen of om het kind op te komen halen. Een ziek kind heeft meestal meer aandacht, verzorging en rust nodig, wat in de groep vaak niet haalbaar is.

Bij bepaalde besmettelijke kinderziekten mag een kind niet naar het kinderopvang komen. Hierin wordt het advies van de GGD-wijzer gevolgd.

Medicijnen

Met betrekking tot het toedienen van medicijnen wordt volgens protocol gehandeld. Indien u wilt dat de pedagogisch medewerker medicijnen toedient bij uw kind, moet hiervoor vooraf een verklaring worden ingevuld en ondertekend. Het “formulier medicijnverstrekking” vindt u onder de link downloads.