Wij bieden


Warm eten
Het op jonge leeftijd kennismaken met verschillende smaken stimuleert de smaakontwikkeling. Een goede smaakontwikkeling draagt bij aan een gezond eetpatroon in de toekomst.
Zien eten doet eten. Kinderen eten op het kinderdagverblijf vaak beter dan thuis. Voor ouders is het fijn om te weten dat hun kind overdag al een gezonde maaltijd heeft gegeten. Aan het einde van de dag zijn veel kinderen toch moe en eten daardoor ’s avonds niet goed meer. ’s Avonds zou u er dan voor kunnen kiezen uw kind een boterham te geven.

Ontbijt
Ontbijten is het belangrijkste eetmoment van de dag. Een goed ontbijt bevat waardevolle voedingsstoffen die een kind dagelijks nodig heeft. Hierdoor kan een kind lekker spelen en zich goed ontwikkelen.

Veiligheid
Kinderen moeten zich prettig voelen op de opvang, zichzelf kunnen zijn, en de ruimte krijgen om te leren en te ontdekken. Het is heel belangrijk dat de locatie veilig is, maar ook dat kinderen zich veilig voelen én tegelijkertijd gestimuleerd worden om grenzen te verkennen. Om dingen te ontdekken is ook ruimte nodig.

Vaste gezichten
Wij streven ernaar om op elke groep minimaal 1 vaste gezicht te hebben. Soms kan het door ziekte of vakantie afwijken. Het is van belang om vertrouwde gezichten op de groep te hebben, omdat het kind zich veilig en vertrouwd voelt.

Buiten spelen
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen bij ons genoeg beweging hebben en krijgen. Afhankelijk van het weer, proberen wij 2 keer per dag naar buiten te gaan. Zo kunnen de kinderen even lekker uitwaaien, spelen met vriendjes en vriendinnetjes, of zelfstandig de tuin verkennen.

Activiteiten

Het is van belang om naast het vrij spel met de kinderen activiteiten te doen zoals:
kringspelletjes, voorlezen, samen zingen, verjaardagen vieren, knutselen, maar ook naar elkaar luisteren en zelf iets vertellen.

Daarnaast zijn er thema activiteiten: bijvoorbeeld rond jaarfeesten als Sinterklaas, Kerst, Pasen. Eventuele andere Thema’s :
- ik en mijn familie
- dierentuin
- kunst
- beroepen
- op vakantie
- sprookjes
- ziek en gezond
- groot en klein

Werken met thema’s / Blockys

Met de Blockys willen we de kinderen stimuleren tot ontwikkelen en ze verrijken in hun ontwikkeling. Dit doen we door allerlei activiteiten, materialen en de omgeving aan te passen aan de hand van de thema’s. Elk thema heeft diverse activiteiten die bij de ontwikkeling passen en ontwikkelingsgebieden stimuleren.
Tijdens deze activiteiten wordt er gezongen, voorgelezen en gepraat over zo'n onderwerp. De inbreng van het kind is belangrijk om te kunnen zien hoe ver het is in zijn/haar ontwikkeling. Het samenspel bevordert de sociale ontwikkeling. Kinderen die moeite hebben met spelen of snel zijn afgeleid, kunnen door het samenspelen meer aandacht krijgen voor de activiteit en leren daardoor langer en geconcentreerder bezig te zijn.

De opbouw van een Blocky-thema :

Oriëntatie (voorbereiding)
o ouders informeren
o kennismaking met het onderwerp
o demonstreren
Verdiepen en verbreden (uitvoering)
o activiteit
o woordenlijst
o inrichting van lokaal
o ouders krijgen een infobrief over het thema met eventueel activiteit voor thuis
o ontwikkelingsaspecten
Afsluiten (presenteren)
o feestje
o inloop middag/avond
o portfolio