Waar staan wij voor

Spelen is leren, leren is spelen

Elke spelvorm betekent: leren en ontwikkelen. Het jonge kind heeft de ruimte, tijd en vrijheid nodig om te kunnen spelen, dus te leren. De leidsters zullen de kinderen laten spelen en ze daarbij observeren, stimuleren en begeleiden zodat elk kind zich op zijn eigen manier en tempo kan ontwikkelen tot zijn eigen persoontje.

Gezondheid

Als een kind zich goed voelt en gezond is, kan hij of zij zich optimaal ontwikkelen en groeien, daarom bieden wij gezonde voeding; ontbijten, een gezonde verse warme maaltijd, gezonde traktaties, vers fruit, buitenspelen en bewegen.

Harmonieuze omgeving

De omgeving is een belangrijke plaats. Elk kind, ouder en leidster is hier welkom en krijgt de ruimte om zichzelf te zijn. De groepen zijn met elkaar verbonden door de glazenschuifdeur hierdoor zijn we voor de kinderen ouders en leidsters allemaal bekenden, zo kunnen we in harmonie samen werken en samen zijn. We vinden het belangrijk dat de kinderen met veel plezier naar het kinderdagverblijf komen en er met fijne herinneringen aan zullen terugdenken.

Openheid en vertrouwen

Het is voor leidsters en ouders belangrijk om open en eerlijk met elkaar te kunnen communiceren, we bouwen samen een band op van vertrouwen om samen te kunnen werken aan de zorg voor het kind. Daarom investeren wij in oudercontacten en vragen ouders om hun betrokkenheid.

Kunstzinnig werken

Kunstzinnig werken met jonge kinderen is een goed middel om voor kinderen om zich te verrijken en te leren kennen. Het proces staat hierbij altijd centraal (wat hebben ze gevoeld, gezien en gehoord). De kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd om nieuwe, onbekende materialen te gebruiken, samen te werken en van elkaar te leren. Van buitenaf zullen er docenten komen om verschillende lessen te verzorgen (dans/muziek/ creatief/fantasie) om bij te dragen aan de ontwikkeling van de kinderen.