Intakegesprek en wennen

Ongeveer twee weken voor uw plaatsingscontract ingaat, wordt u door de pedagogisch medewerkers van de groep gebeld voor intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden er onder andere afspraken gemaakt over de wenperiode. De wenperiode wordt vastgesteld in goed overleg tussen ouders en groepsleiding. De eerste 'wendag' bestaat uit enkele uren, waarbij het de bedoeling is dat een van de ouders bij het kind blijft.

Daarna worden de uren dat het kind op het dagverblijf aanwezig is opgebouwd en de aanwezigheid van de ouders afgebouwd. De wenperiode start tegelijkertijd met de startdatum van uw plaatsingscontract. Verder worden het dagritme en andere belangrijke onderwerpen besproken en krijgt u een aantal formulieren om in te vullen en ondertekenen.