Huisregels

 • Ouders brengen hun kind en nemen de tijd om zelf de jas en schoenen met het kind uit te doen. Stimuleer zelfredzaamheid.
 • Sjaal, handschoenen, muts voorzien van naam opbergen in de mouw van de jas.
 • Kinderen lopen op sloffen of sokken binnen.
 • Het kind zo kleden dat het niet in het spelen wordt belemmerd.
 • Ouders zorgen dat er voldoende schone/reserve kleding aanwezig is.
 • Kinderen nemen geen eigen speelgoed mee. 't Blocky kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, diefstal of vermissing van spullen van kinderen.
 • Sieraden worden niet gedragen op het kinderdagverblijf.
 • Speldjes en stiekjes zonder versiersels i.v.m. mogelijkheid tot verstikken.
 • Ouders stimuleren het opruimen van het speelgoed waarmee gespeeld is bij het ophalen.
 • Het is niet mogelijk de kinderwagens en maxi-cosi's te stallen in de kinderopvang. Deze voorwerpen kunnen gevaarlijk zijn voor de kinderen indien zij de doorgang belemmeren. De ruimtes bij de ingangen dienen ten alle tijden vrij te zijn in geval van calamiteit.
 • Er mogen geen huisdieren in de kinderopvang of op het speelterrein komen.
 • Er mag niet gerookt worden.
 • Als kinderen om een of andere reden niet naar de kinderopvang komen, meldt u dit dan zo vroeg mogelijk?
 • Indien een kind afwezig is wegens ziekte, of andere omstandigheden blijft de ouderbijdrage verschuldigd. Er kunnen ook geen dagen ‘ingehaald’ worden.
 • In de kinderopvang hebben we ‘gezond beleid’. Dit houdt in dat wij graag het goede voorbeeld geven en er zo weinig mogelijk zoetigheid aan de kinderen wordt gegeven. In dit kader vragen wij de ouders vriendelijk traktaties gezond te houden. Leidsters hebben vaak leuke ideeën.
 • Als een kind door andere personen dan de eigen ouders wordt opgehaald, geeft u dit dan even door? Kinderen worden door ons nooit aan ‘vreemden’ meegegeven.