Klachtenprocedure

Kinderopvang ’t Blocky kent een interne en externe klachtenregeling en is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

Dagelijks doen wij ons best om uw kind naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel heeft, dan horen wij dit graag. Wij streven naar een prettige omgang tussen ouders en medewerkers. Wij staan open voor vragen en suggesties en zullen te allen tijde te proberen deze zo goed mogelijk te beantwoorden en uit te voeren.

Als ouders een klacht hebben en er met ’t Blocky niet in slagen om er samen uit te komen dan kunnen zij een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Ouders/verzorgers kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

  • de kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht
  • de ouders/verzorgers en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht
  • de kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft

Ouders/verzorgers kunnen een klacht indienen op de website: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/