Plaatsingsprocedure

U kunt zich inschrijven via het aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging waarin wij u informeren over onze werkwijze met betrekking tot plaatsing en eventuele wachtlijsten.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden en aanvullingen op het opvangcontract van toepassing.

Algemene Voorwaarden Dagopvang & BSO

Plaatsing

Wanneer een definitieve plaats geboden kan worden, volgt onderstaande procedure:

  • Ouders sluiten een contract met het kinderdagverblijf.
  • Ouders dienen het contract binnen 14 dagen volledig ingevuld te retourneren. Wanneer het opvangcontract niet binnen 14 dagen wordt geretourneerd, vervalt het aanbod.
  • Plaatsingen gaan in op de 1ste of de 16de van de maand en eindigen op de 15de of de laatste dag van de maand. De wenperiode valt binnen de plaatsing. Het kind is dus niet vanaf de eerste plaatsing dag de hele dag in het kinderopvang. Er moet rekening houden met een geleidelijke opbouw in deze eerste week van de plaatsing. Tevens is het kind verzekerd vanaf de dag dat het contract ingaat.
  • Ouders regelen zelf hun inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.
  • Facturen worde voorafgaand aan de maand van opvang via automatische incasso geïncasseerd. Dit vindt plaats rond de 25e van elke maand.