Plaatsingsprocedure

U kunt zich inschrijven via het aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging waarin wij u informeren over onze werkwijze met betrekking tot plaatsing en eventuele wachtlijsten.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden, betalingsvoorwaarden en aanvullingen op het opvangcontract van toepassing.

Algemene Voorwaarden Dagopvang & BSO

Plaatsing

Ouders sluiten een contract met het kinderdagverblijf.

  • Ouders dienen het contract binnen 14 dagen volledig ingevuld te retourneren. Wanneer het opvangcontract binnen 14 dagen wordt vervalt het aanbod. 
  • Plaatsingen gaan in op de 1ste of de 16de van de maand. De wenperiode valt binnen de plaatsing. Het is niet vanaf de eerste plaatsing dag de hele dag in de kinderopvang. Er moet rekening houden met een geleidelijke opbouw in deze eerste week. Tevens is het soort verzekerd vanaf de dag dat het contract ingaat.
  • Ouders regelen zelf hun inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag via de belastingdienst.
  • Facturen worden bevestigd aan de maand van opvang via automatische incasso geïncasseerd. Dit vindt plaats rond de 24e van elke maand.