Tarieven 2023

Dagopvang

52 weken pakket:
Gegarandeerde opvang op contractdagen gedurende het hele jaar.

48 weken pakket:
Gegarandeerde opvang op contractdagen gedurende 48 weken per jaar. De 4 weken dat uw kind niet komt zijn vrij in te plannen (mits 4 weken vooraf aangegeven).

44 weken pakket:
Gegarandeerde opvang op contractdagen gedurende 44 weken per jaar. De 8 weken dat uw kind niet komt zijn vrij in te plannen (mits 4 weken vooraf aangegeven).

Hele dagopvang 0-4 jaar 52 weken pakket 48 weken pakket 44 weken pakket
Bruto uurtarief € 9,68 € 9,90 € 10,02
Uren per maand voor 1 dag/week     47,67    44,00     40,33
Prijs per maand voor 1 dag/week € 461,44 € 435,60   € 404,10
Prijs per jaar voor 1 dag/week € 5.537,28 € 5.227,20 € 4.849,20
Uurtarief extra dagopvang € 10,18 € 10,40 € 10,52

Halve dagopvang

 • alleen op woensdag in combinatie met minimaal 1 hele dag
 • een dagdeel is van 7.30 – 13.00 uur (5.5 uur)
 • voor een halve dagopvang uurtarief van het gekozen pakket

Regels bij afname pakketten

U bepaalt zelf in welke weken u geen gebruik maakt van de opvang maar dit geeft u uiterlijk vier weken van tevoren door. Deze weken dienen per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december te worden opgenomen. U kunt deze weken niet als losse dagen opnemen. De overgebleven weken worden niet gerestitueerd.

Als de startdatum of einddatum van een contract in de loop van het kalenderjaar valt, dan wordt het berekent op basis van afgenomen weken.

Voorbeeld A: U heeft een contract 48 weken en startdatum is 1 oktober. In de periode tot en met december heeft u 1 week geen gebruik van opvang.

Voorbeeld B: Uw contract van 44 weken stopt per 1 mei. In de periode tot en met april heeft u 2 weken geen gebruik van opvang.

Extra opvang

 • Voor incidentele dagopvang (indien de mogelijkheid het ontvangen) ontvang het uurtarief 'extra dagopvang' van het door u gekozen pakket.
 • Voor uitbreiding van weken buiten het pakket het uurtarief van het door u gekozen pakket.

Regels ruildagen

 • Het ruilen van dagen blijft altijd incidenteel.
 • Het ruilen van een dag is alleen mogelijk als er plaats is. Dit is niet alleen afhankelijk van het totale aantal kinderen, maar ook van de groepssamenstelling (aantal baby’s) en /of de personele bezetting (leidster-kind ratio).
 • Verzoeken worden ‘behandeld’ in volgorde van aanvraag.
 • Een aanvraag kan nooit achteraf plaats vinden.
 • Vakantie of ziekte dagen, sluitingsdagen van ’t Blocky en nationale feestdagen mogen niet geruild worden.
 • Een toegezegde ruildag betekent dat de vrijgekomen plaats kan worden toegezegd aan een andere klant.
 • Indien het incidentele karakter verloren gaat, wordt de aanvraag geweigerd.

Extra informatie

 • Kinderopvang is 11 uur per dag regulier geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur.
 • Het ruilen van een dag is mogelijk binnen een periode van vier weken en indien de bezetting het kan.
 • De prijzen zijn inclusief standaard:
  • Ontbijt: brood, gezond beleg, melk
  • Lunch: warme maaltijd (gevarieerd menu)
  • Tussendoortjes: vers fruit, crackers, drinken
  • Flesvoeding
  • Luiers