Opvang

Op kinderopvang ‘t Blocky wordt gewerkt aan de hand van een pedagogisch werkplan.

In dit werkplan staat beschreven hoe wij in de dagelijkse praktijk met de kinderen willen werken.

Door het vastleggen van wat we doen, hoe we het doen en waarom we het op die manier doen, willen we zorgen voor eenheid in de manier van werken.

Kinderopvang ‘t Blocky wil tegemoetkomen aan de wensen en behoeften van het kind evenals die van de ouders. Ouders willen het beste voor hun kind:

  • Een veilige omgeving die ingericht is naar de behoeften van het kind.
  • Leidsters die liefdevol hun kind verzorgen in hun afwezigheid.
  • Dat hun kind in vertrouwde handen is.
  • Dat er naar de behoeften van het kind geluisterd wordt.
  • Dat het kind leert om sociaal te handelen.
  • Zichzelf te ontwikkelen en daarbij de nodige ondersteuning en motivering krijgt die het nodig heeft.
  • Dat het kind plezier maakt en creatief bezig is.
  • Dat leidsters beseffen dat ieder kind uniek is en zich in zijn eigen tempo ontwikkeld.
  • Dat een kind zich cognitief ontwikkeld en leert om met respect met anderen en dieren om te gaan.