Veiligheid

't Blocky stelt hoge eisen aan de veiligheid binnen het kinderdagverblijf. Wij maken gebruik van een protocol veiligheid, betreffende bijv. het ophalen van de kinderen door andere personen dan de ouders en de buiten deuren zijn voorzien van een intercom systeem. De persoonlijke gegevens van de kinderen worden bewaard in 'groepsmappen', deze mappen zijn alleen in te zien door de pedagogisch medewerkers. Het speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd op defecten. Op de groep is een EHBO-doos aanwezig.

Ook de gemeentelijke Brandweer is een controlerend orgaan. Zij controleren of het pand brandveilig is, er genoeg vluchtwegen zijn en deze goed zijn aangegeven, er genoeg brandblusapparaten aanwezig zijn.

Risico-inventarisatie

Volgens de Wet Kinderopvang is elke organisatie die kinderopvang aanbiedt verplicht een RIE te maken. Met behulp van risico-inventarisaties bewaken wij de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Bij 't Blocky voldoen zowel binnen- als buitenruimtes aan hoge veiligheidseisen. Alle ruimtes voldoen aan de normen van hygiene en veiligheid. Op basis van door de groepsleiding ingevulde inventarisatielijsten worden er gezondheids- en veiligheidsverslagen gemaakt. Daarbij worden er werkafspraken gemaakt om jaarlijks de risico's die de kinderen kunnen lopen te inventariseren.